Halloween Wigs

 • White Zombie Wig

  White Zombie Wig

  (2) £2.95 £8.99
 • Zombie Wig

  Zombie Wig

  £3.45 £11.99
 • Dark Bloom Deluxe Wig

  Dark Bloom Deluxe Wig

  £7.95 £11.99
 • Adult Grey Spell Caster Wig

  Adult Grey Spell Caster Wig

  £3.45 £6.99
 • Adult Soothsayer Wig

  Adult Soothsayer Wig

  (2) £6.95 £8.49
 • Monster High Draculaura Wig

  Monster High Draculaura Wig

  £12.25 £18.99
 • Desire Wig GREEN

  Desire Wig GREEN

  £8.95 £14.49
 • Desire Wig WHITE

  Desire Wig WHITE

  (1) £8.95 £14.49
 • Desire Wig PURPLE

  Desire Wig PURPLE

  £8.95 £13.99
 • 36" Long Black Spell Caster Wig

  36" Long Black Spell Caster Wig

  (2) £9.65 £12.99
 • Alice in Blunderland Wig

  Alice in Blunderland Wig

  £7.95 £11.99
 • Wig Allure – Black

  Wig Allure – Black

  £4.95 £14.49
 • Rapunzel Wig (Pink)

  Rapunzel Wig (Pink)

  £5.45 £10.99
 • Leg Avenue Dolly Bob Wig – Black

  Leg Avenue Dolly Bob Wig – Black

  £19.15 £38.49
 • Devil Punky Wig

  Devil Punky Wig

  (2) £6.95 £8.99
 • Kansas Cutie Wig

  Kansas Cutie Wig

  £8.05 £23.49
 • R.I.P Unzel Blonde Wig

  R.I.P Unzel Blonde Wig

  £6.95 £8.99
 • Ghouldilocks Dark Blonde Wig

  Ghouldilocks Dark Blonde Wig

  £3.95 £11.99
 • Sorceress Wig PURPLE/BLK

  Sorceress Wig PURPLE/BLK

  (1) £3.95 £14.99
 • Redneck Pageant Princess Wig

  Redneck Pageant Princess Wig

  £5.05 £14.99
 • Stricken Angel Black & Blue Wig

  Stricken Angel Black & Blue Wig

  (1) £4.45 £8.99
 • Beetlejuice Wig

  Beetlejuice Wig

  (14) £15.99
 • Enchanted Tresses Wig (Black & Blonde)

  Enchanted Tresses Wig (Black & Blonde)

  (1) £13.49
 • Wednesday Addams Wig

  Wednesday Addams Wig

  (5) £11.99
 • Punk Zombie Wig

  Punk Zombie Wig

  (2) £11.99
 • Bride of Frankenstein Wig

  Bride of Frankenstein Wig

  (1) £10.49
 • Adult Gothic Bride Wig Black and Purple

  Adult Gothic Bride Wig Black and Purple

  (1) £14.49
 • Zombie Pirate Wig

  Zombie Pirate Wig

  (3) £10.49
 • Adult Gothic Bride Wig Black and Grey

  Adult Gothic Bride Wig Black and Grey

  (3) £14.49
 • Adult Glamour Witch Wig

  Adult Glamour Witch Wig

  (3) £8.99
 • Blood Drip Wig

  Blood Drip Wig

  (1) £9.49
 • Adult Old World Vampire Wig BLACK

  Adult Old World Vampire Wig BLACK

  £10.49
 • Adult Gothic Count Wig

  Adult Gothic Count Wig

  £19.99
 • Tempting Tresses Wig RED/BLK

  Tempting Tresses Wig RED/BLK

  (12) £11.99
 • Seductress Wig

  Seductress Wig

  (7) £9.99
 • Spell Caster Wig & Wig Cap Kit

  Spell Caster Wig & Wig Cap Kit

  (12) £12.99
 • Zombie Queen Wig

  Zombie Queen Wig

  (1) £11.99
 • Leg Avenue Dolly Bob Wig – Lavender

  Leg Avenue Dolly Bob Wig – Lavender

  £24.00
 • Adult 24" Spell Caster Wig

  Adult 24" Spell Caster Wig

  (1) £5.99
 • Adult Vamp Wig BLACK

  Adult Vamp Wig BLACK

  (7) £7.99
 • Adult Love at First Bite Wig

  Adult Love at First Bite Wig

  £9.49
 • Zombie Grave Robber Wig

  Zombie Grave Robber Wig

  £7.49
 • Adult Medusa Wig

  Adult Medusa Wig

  (1) £17.99
 • Adult Medeia Witch Beehive Wig

  Adult Medeia Witch Beehive Wig

  (3) £18.99
 • Victorian Halloween Wig

  Victorian Halloween Wig

  (4) £14.99
 • Women's White Wig

  Women's White Wig

  (3) £6.99
 • Black Long Wig

  Black Long Wig

  (4) £10.49
 • Women's Grey Wig

  Women's Grey Wig

  (5) £6.99
 • Siren Wig PURPLE

  Siren Wig PURPLE

  (1) £7.49
 • Monster High Clawdeen Wig

  Monster High Clawdeen Wig

  £12.25 £18.99
 • Grey Fallen Angel Wig

  Grey Fallen Angel Wig

  (4) £14.99
 • Men's Ghost Wig

  Men's Ghost Wig

  (2) £10.49
 • Leg Avenue Dolly Bob Wig – Red

  Leg Avenue Dolly Bob Wig – Red

  £31.99
 • Eternal Seductress Wig

  Eternal Seductress Wig

  (4) £9.99
 • Black Vampiress Wig

  Black Vampiress Wig

  £8.99
 • Gothic Manor Bride Wig

  Gothic Manor Bride Wig

  £15.99
 • Monster High Frankie Stein Wig

  Monster High Frankie Stein Wig

  £13.25 £18.99
 • Little Priss Muffet Wig

  Little Priss Muffet Wig

  (4) £9.99
 • Child Beetlejuice Wig

  Child Beetlejuice Wig

  £8.99
 • Long White Wig

  Long White Wig

  (1) £7.99
 • Adult Vamp Wig PURPLE

  Adult Vamp Wig PURPLE

  (1) £7.49
 • Siren Wig RED

  Siren Wig RED

  (3) £7.49
 • Black & Grey Spell Caster Wig

  Black & Grey Spell Caster Wig

  (2) £5.99
 • Adult Vixen Wig Black and Red

  Adult Vixen Wig Black and Red

  (4) £7.99
 • Gothic Lolita Black Wig

  Gothic Lolita Black Wig

  £11.99
 • Elf Wig

  Elf Wig

  £6.99
 • Evil Sorceress Wig Black/Purple

  Evil Sorceress Wig Black/Purple

  (2) £6.99
 • Bad Fairy Wig

  Bad Fairy Wig

  (1) £6.99
 • Wolfman Wig

  Wolfman Wig

  (1) £6.99
 • Grey Wolfman Wig

  Grey Wolfman Wig

  £6.99
 • Bad Fairy Wig (Black/Red)

  Bad Fairy Wig (Black/Red)

  (1) £8.99
 • Count Wig With White Highlights

  Count Wig With White Highlights

  (2) £11.49
 • Day of the Dead Wig

  Day of the Dead Wig

  (1) £12.99
 • Adult Ombre Devil Flame Wig

  Adult Ombre Devil Flame Wig

  £12.99
 • Men's Grey Zombie Wig

  Men's Grey Zombie Wig

  (1) £8.49
 • Evil Sorceress Wig

  Evil Sorceress Wig

  (10) £6.99
 • Evil Sorceress Wig (Black/White)

  Evil Sorceress Wig (Black/White)

  (14) £7.99
 • Halloween Indian Wig

  Halloween Indian Wig

  £8.99
 • Men's Black Halloween Wig

  Men's Black Halloween Wig

  £9.99
 • Adult Ghostly Glamour Wig

  Adult Ghostly Glamour Wig

  £11.99
 • Adult Halloween Evil Madame Wig

  Adult Halloween Evil Madame Wig

  £14.99
 • Unisex Voodoo Dreads Wig

  Unisex Voodoo Dreads Wig

  (1) £18.99
 • Men's Zombie Wig

  Men's Zombie Wig

  (1) £10.99
 • Fallen Pixie Wig

  Fallen Pixie Wig

  £6.49
 • Ladies' Ghost Wig

  Ladies' Ghost Wig

  (2) £15.99
 • Diabolist Wig (Black)

  Diabolist Wig (Black)

  £8.49
 • Diabolist Wig (Black and Purple)

  Diabolist Wig (Black and Purple)

  £10.99
 • Diabolist Wig (Black and White)

  Diabolist Wig (Black and White)

  £10.99
 • White Clown Mime Wig

  White Clown Mime Wig

  £7.99
 • Adult Freakshow Clown Wig

  Adult Freakshow Clown Wig

  £12.99